štvrtok 24. septembra 2015

Čistenie kobercov Bratislava

V širokej ponuke upratovacích služieb firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa stala pre zákazníkov veľmi atraktívnou firemná technológia čistenia kobercov a čalúnenia strojovou metódou. A celkom oprávnene, lebo prevažná väčšina upratovacích firiem používa pri tejto upratovacej činnosti metódu extrakčnú. Je to technológia síce na prvý pohľad lacnejšia a možno aj rýchlejšia, ale to všetko na úkor kvality a efektívnosti prevedenia. V tomto prípade nie je totiž potrebné výkonné strojové vybavenie ani kvalitné čistiace prostriedky. Výsledok na prvý pohľad spozná aj laik. Za týchto podmienok sa nemožno ani čudovať, že po vyčistení zostávajú na koberci fľaky, farby sú zašlé a o ošetrení a predĺžení životnosti daného koberca už nemôže byť vôbec reč...

S týmto faktom sa spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o. nemienila zmieriť, pretože kvalita prevedenia každej upratovacej služby a spokojnosť klientov sú pre ňu prvoradou prioritou. Jej dlhoročné skúsenosti a výsostné postavenie nielen na našom, ale aj medzinárodnom trhu stáli pri vzniku zdokonalenej technológie hĺbkového strojového čistenia kobercov.

strojové čistenie kobercov
Hĺbkové strojové čistenie kobercov

Hĺbkové strojové čistenie kobercov Bratislava

Táto technológia bola firmou zdokonalená na takú úroveň, že môže zodpovedne a oprávnene raziť svoje motto: "Nikto nedokáže lepšie a kvalitnejšie koberec vyčistiť, ako my!" Ide skutočne o vrchol kvality a výrazne predstihuje svojimi výsledkami konkurenčné upratovacie firmy. Niet preto divu, že klienti, ktorí si nechali od tejto spoločnosti vyčistiť koberec, sa bez zaváhania radi vracajú...
Prečo má táto metóda tak veľký úspech? Je založená na vysoko výkonnom a účinnom strojovom vybavení a zásadne používaním iba kvalitných značkových prípravkov. Samozrejme nemožno nespomenúť vlastný tím bezúhonných a odborne veľmi zdatných profesionálnych pracovníkov, pre ktorých je vykonanie každej upratovacej činnosti v prvotriednej kvalite samozrejmosťou.
Samotná technológia strojového hĺbkového čistenia kobercov spočíva v zapracovaní kvalitnej značkovej chémie Bosch RTS pomocou veľmi výkonného trojmotorového stroja s rotačnými kefami do hĺbkovej štruktúry koberca. Táto kozmetika na chemickej báze spoľahlivo a veľmi účinne nielen zbaví váš koberec všetkých nečistôt, ale riadne ho dezinfikuje a zlikviduje všetky roztoče a alergény. Očividne koberec oživí a rozjasní jeho farby. Záverečným vysatím silným vysokotlakovým turbovysávačom prakticky do sucha sa perfektne odstránia všetky nečistoty, alergény a roztoče. Navyše dôjde k veľmi príjemnému a estetickému prevzdušneniu koberca. Je to skutočne jediný možný spôsob dokonalého vyčistenia vášho koberca a vyvážené, úplne osvedčené chemické zloženie kozmetiky Bosch RTS zaručuje jeho najšetrnejší spôsob vyčistenia a tým výrazné predĺženie životnosti.


Pre všetkých prípadných záujemcov o túto progresívnu metódu je plne k dispozícii e-mailová adresa: centrala@a-servislipka.sk, kde získajú všetky podrobné informácie.

štvrtok 10. septembra 2015

Čistenie podláh

Spolu s tak úspešnou a kvalitnou technológiou hĺbkového strojového čistenia kobercov ponúka svojim klientom upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ďalšiu veľmi žiadanú službu - strojové generálne vyčistenie podláh.

Táto účinná a efektívna technológia je zameraná na vyčistenie akéhokoľvek druhu podlahy, či už sa jedná o linoleá, marmoleá, plávajúce podlahy, drevené, betónové, keramické či kamenné podlahy vrátane úplného a dôkladného vyčistenia vonkajších dlažieb všetkého druhu.

Úspech tejto metódy je úzko spätý s kvalitným a výkonným strojovým vybavením, ďalej so starostlivým výberom účinných a pritom šetrných čistiacich a ochranných prostriedkov, ktoré okrem dôkladného vyčistenia zabezpečia ochranu vyčistenej podlahy, a tým podstatne zvýšia ich životnosť. V neposlednom rade je potrebné pripomenúť firemnú flexibilitu a dôraz na veľmi kvalitné prevedenie, a to zásadne vlastnými pracovníkmi s vysokou profesionálnou a odbornou zručnosťou.

čistenie podláh
Strojové čistenie podláh

Strojové generálne vyčistenie podláh

je najúčinnejší spôsob vyčistenia akéhokoľvek druhu podlahy pomocou vysoko účinného kotúčového stroja so špičkovým príslušenstvom, ktorý využíva najnovšie technicko-technologické poznatky zamerané na efektívne a účinné čistenie podláh.

Následným odsatím prostredníctvom veľmi výkonného vysávača so špeciálnou hubicou s gumovými lištami sa docieli odstránenie všetkých nečistôt.

Po takto dôkladnom a efektívnom vyčistení podláh je určite po ekonomickej stránke výhodná dôležitá informácia o ponuke upratovacej firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. v podobe zakonzervovania podlahy nanesením priemyselného polyméru (voskovanie), ktorý ochráni podlahu od hlbšieho znečistenia, zaistí kompaktnosť, pružnosť, elastickosť a veľmi dôležitý protisklz. Takto ošetrené podlahy sa oveľa ľahšie udržujú a polymér, s ktorým má táto spoločnosť výborné skúsenosti, výrazným spôsobom predlžuje životnosť podlahy.

Na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk všetkým prípadným záujemcom ochotne oznámia všetky podrobnosti.

pondelok 7. septembra 2015

Čistenie kobercov

Vlastnými skúsenosťami zdokonalená veľmi účinná technológia hĺbkového strojového čistenia kobercov je jedným z pomyselných kamienkov celej mozaiky skutočne kvalitných upratovacích činností firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. Do tejto mozaiky spokojní klienti oprávnene zaraďujú aj mnohé ďalšie služby tejto spoločnosti. Základom týchto úspechov je veľmi kvalitné výkonné strojové vybavenie a využívanie najnovších účinných technológií, ktoré dokážu vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam ešte zdokonaľovať, aby kvalita a životnosť ich upratovacích služieb bola vždy na najvyššej možnej úrovni. Medzi tieto úspešné a zákazníkmi žiadané činnosti ďalej patria napríklad odstraňovanie graffiti vrátane antigraffitovej ochrany, umývanie a hydrofóbna impregnácia okien či výkladov, práca vo výškach, čistenie fasád a ich protiplesňová ochrana, a to aj v interiéroch, dôkladné a účinné čistenie všetkých druhov podláh a podlahových krytín. Samozrejme výpočet kvalitných upratovacích služieb by bol ešte oveľa dlhší, ale tu je odpoveď na skutočné dôvody, prečo táto firma úspešne pôsobí na našom i zahraničnom trhu už viac ako 20 rokov a mnohé jej technológie sú v kvalite prevedenia na bezkonkurenčnej úrovni.

Čistenie kobercov kotučovým strojom
Čistenie kobercov kotúčovým strojom s rotačnými kefami
Odsatie nečistôt
Odsatie všetkých nečistôt výkonným 3-motorovým vysávačom

Hĺbkové čistenie kobercov


A práve táto upratovacia činnosť firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o. patrí k tým bezkonkurenčným vlastným technológiám, ktoré sú klientmi najviac žiadané. Svojou kvalitou prevedenia a šetrnosťou k samotnému kobercu skutočne nemá konkurenciu. Väčšina upratovacích firiem stále používa zastarané metódy extrakčného čistenia, ktoré problém s čistotou koberca nemôžu vyriešiť. Tieto nedokonalé technológie zanechávajú už na prvý pohľad neestetické škvrny a fľaky, a tým samozrejme aj skracujú životnosť kobercových krytín. Prevedenie touto metódou je samozrejme jednoduchšie a lacnejšie, ale výsledný efekt je mizivý a vo svojich dôsledkoch nemôže uspokojiť žiadneho na kvalitu náročného zákazníka ...

Hĺbkové strojové čistenie kobercov v prevedení tejto firmy je založené na špičkovom a výkonnom strojovom zariadení, na použití účinných značkových čistiacich prostriedkov Bosch RTS a v neposlednom rade 100%-ný výsledok zabezpečujú spoľahliví a odborne veľmi zdatní vlastní pracovníci tejto upratovacie firmy.

Účinný a kvalitný čistiaci prostriedok Bosch RTS je výkonným kotúčovým strojom s rotačnými kefami šetrne vpravený až do samotnej štruktúry koberca a účinne na seba naviaže všetky - aj hlboko usadené nečistoty. Táto aplikácia zároveň spoľahlivo zlikviduje všetky zdraviu škodlivé roztoče a alergény a celý koberec kvalitne dezinfikuje. Následné odsatie všetkých týchto nečistôt vysoko výkonnými 3-motorovými vysávačmi prakticky až dosucha, prináša nielen výsledný konečný efekt v podobe absolútne čistého koberca, ale svojou šetrnosťou prevedenia aj značné predĺženie jeho životnosti.

Prípadní ďalší záujemcovia o túto progresívnu metódu čistenia svojich kobercov získajú podrobné a vyčerpávajúce informácie na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

štvrtok 3. septembra 2015

Extrakčné alebo hĺbkové strojové čistenie kobercov?

Zákazníkom veľmi často požadovanou službou od upratovacích firiem je čistenie kobercov. Spolu s umývaním výkladov a okien sa táto činnosť radí k ich pilierom v oblasti upratovacích ponúk. Je to pochopiteľné a logické, pretože dnešné požiadavky na životnú úroveň, kultúrne a estetické prostredie sú vďaka vyspelým stavebným možnostiam a technológiám na veľmi vysokej úrovni, a s tým je samozrejme spojená aj následná náročná upratovacia činnosť sprevádzaná aj odbornou snahou o ošetrenie vyčistených kobercov tak, aby sa životnosť, funkčnosť a estetika neustále predlžovala, a to s využitím najnovších progresívnych technológií. Ak ktorákoľvek upratovacia firma ponúka svoje služby "zabehnutými" zastaranými technológiami, nemá šancu na úspech ...

Celkom oprávnene je pre každého klienta zásadnou prioritou kvalita a životnosť požadovanej služby.

A zásadný rozdiel medzi metódou EXTRAKČNOU a metódou HĹBKOVÉHO STROJOVÉHO ČISTENIA je práve v kvalite a následnom predĺžení životnosti každého koberca.

Sám som sa presvedčil, že dlhoročnú extrakčnú technológiu stále využíva prevažná väčšina upratovacích spoločností. Dôvod je podľa môjho názoru len jeden, a tým je nižšia cena tejto služby. Práve použitie klasickej nevýkonnej techniky a bežných lacných čistiacich prípravkov má síce za následok lacnejšie vykonanie čistenia, ale kvalitou a estetickosťou zásadne zaostáva za modernou a účinnou strojovou hĺbkovou technológiou. A to na prvý pohľad spozná aj laik v podobe starých škvŕn a fľakov, o absolútne mokrom koberci ani nehovoriac. Záverečná fáza v podobe "prevoňania" kozmetickým prípravkom nevyrieši tak dôležitú dezinfekciu a likvidáciu škodlivých roztočov a alergénov a rieši tento "efekt" prekrývania zápachov iba na chvíľu.

čistenie kobercov
Hĺbkové strojové čistenie kobercov

Technológia hĺbkového strojového čistenia kobercov


A práve vlastná nespokojnosť s kvalitou extrakčnej metódy viedla už pred mnohými rokmi skúsenú upratovaciu spoločnosť so silným zázemím A SERVIS LIPKA, s.r.o. k rozhodnutiu prejsť na progresívnu a účinnú technológiu hĺbkového čistenia kobercov a čalúnenia. Túto technológiu zdokonalila na špičkovú úroveň a práve rozhodným dodržiavaním vlastnej, na prvý pohľad trúfalej filozofie, citujem: "Nikto nedokáže lepšie vyčistiť Váš koberec ako my!", dominuje na samom vrchole kvality a účinnosti tejto technológie na našom i zahraničnom trhu, kde tiež úspešne pôsobí ...


V krátkosti vymenujem štyri základné aspekty, ktoré stoja za týmto úspechom:

1. Odborne veľmi zdatný vlastný team profesionálnych a spoľahlivých pracovníkov.

2. Vlastné strojové vybavenie so špeciálnymi účinnými kotúčovými strojmi s kefami, ktoré šetrne a pritom dôkladne vpravia čistiacu kozmetiku až do hĺbky samotnej štruktúry koberca.

3. Značková a veľmi kvalitná čistiaca chemická kozmetika značky Bosch RTS, ktorá na seba naviaže všetky nečistoty a efektívne zlikviduje zdraviu škodlivé roztoče, alergény, pachy a všetko dôkladne a dlhodobo dezinfikuje.

4. Vysoko výkonný trojmotorový vysávač, ktoré dokonale, prakticky dosucha odsaje všetok čistiaci a dezinfikujúci prostriedok s naviazanou špinou. Pomocou špeciálnych hubíc navyše dôjde k prevzdušneniu a načesaniu chlpu koberca, takže takto vyčistený koberec je vskutku ako nový.

Pre objektívnosť dodávam, že extrakčná metóda je síce "relatívne" lacnejšia, ale rozdiel v prevedení sa skutočne nedá porovnávať. Naviac technológia strojového hĺbkového čistenia kobercov výrazne predlžuje estetickosť a životnosť čisteného koberca, a tým každý spokojný klient ušetrí veľké náklady na častom opätovnom čistení alebo vyhotovení nových kobercov.

Ak prípadných nových zákazníkov tento spôsob čistenia kobercov oslovil, neváhajte túto firmu kontaktovať na e-mailovej adrese: CENTRALA@A-SERVISLIPKA.SK, kde Vám veľmi ochotne oznámia všetky podrobnosti.

piatok 28. augusta 2015

Technológia hĺbkového strojového čistenia kobercov

Hĺbkové strojové čistenie kobercov je jednou z upratovacích špecializácií upratovacej spoločnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o., ktorú ako jedna z mála renomovaných firiem vykonáva so skutočne výraznou efektivitou. Svedčí o tom spokojnosť zákazníkov a stále sa zvyšujúci počet nových klientov.

Táto spoločnosť je známa svojím profesionálnym prístupom, prvotriedna kvalita je nosným pilierom jej upratovacích služieb. Vlastnými skúsenosťami preverená a zdokonalená technológia čistenia kobercov dosiahla takú úroveň, že firma sebavedome svojim klientom zdôrazňuje, že nie je na našom trhu (ani na zahraničnom, kde s úspechom tiež pôsobí) taká upratovacia spoločnosť, ktorá by dokázala koberce vyčistiť lepšie než ona ...

Aj vo svojich dávnych počiatkoch táto firma vykonávala čistenie kobercov tzv. extrakčnou metódou, ktorú mimochodom dodnes vykonáva prevažná väčšina upratovacích firiem. A práve vlastné zistenia základných nedostatkov v kvalite prevedenia touto metódou viedlo spoločnosť k rýchlemu opusteniu tejto nedokonalej technológie. Extrakčné metóda je síce relatívne lacnejšia, ale hĺbkovému strojovému čisteniu nemôže ani prinajmenšom konkurovať a každý zákazník, ktorý si touto preverenou firemnou technológiou nechal koberec vyčistiť, spoznal okamžite zásadný kvalitatívny rozdiel.

hlbkove cistenie kobercov
Technológia hĺbkového čistenia kobercov

Technológia hĺbkového strojového čistenia kobercov


Extrakčná technológia čistenia svojím jednoduchým strojovým vybavením a používaním lacných čistiacich prostriedkov nedokáže vpraviť čistiacu zložku do hĺbky štruktúry koberca, čo zákonite spôsobí nedokonalé vyčistenie a záverečným výsledkom sú špinavé a nevzhľadné fľaky na takto "vyčistenom" a navyše mokrom koberci ...

Vlastná nespokojnosť s kvalitou takto vykonávanej služby viedla upratovaciu firmu A SERVIS LIPKA, s.r.o. k veľmi rýchlemu prechodu k už spomínanej technológii strojového hĺbkového čistenia. V prvom momente sa môže klientovi zdať, že je táto technológia drahšia, ale veľmi rýchlo si spočíta, že okrem špičkovej kvality prevedenia je tu ešte druhý veľmi dôležitý aspekt, a tým je dôkladná dezinfekcia, zničenie všetkých alergénov, roztočov a zápachov. Táto efektívna a účinná metóda je naviac veľmi šetrná k celej štruktúre koberca a výrazne tak predlžuje jeho životnosť.

Výrazný úspech v tejto činnosti spôsobuje práve využitie vlastného veľmi výkonného strojového vybavenia, ktoré ako jediné dokáže preniknúť do hĺbky štruktúry kobercov, a využitie rovnako výkonných vysávačov, ktoré dokážu spoľahlivo odsať všetky - aj dlhoročné nečistoty uvoľnené použitím účinných a najkvalitnejších značkových prípravkov firmy Bosch RTS. To všetko ešte umocňujú odborne veľmi zdatní a spoľahliví vlastní zamestnanci tejto firmy.

Podrobné informácie prípadní zákazníci získajú na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.

štvrtok 23. júla 2015

Komplexné čistenie podláh a čistenie podlahových krytín

Je dokázané, že upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. má technológiu hĺbkového strojového čistenia kobercov dokonale prepracovanú a žiadna iná upratovacia firma nedosahuje tak kvalitné výsledky v tejto oblasti ako oni. Nielen svojim dôrazom na bezpodmienečnú nutnosť dokonale vyčisteného koberca, ale aj dôrazom na dosiahnutie čo najdlhšieho predĺženia životnosti nimi vyčistených kobercov, sa radí túáo spoločnosť na absolútnu špičku služieb nielen na našom upratovacom trhu, ale aj na trhu českom, rakúskom a nemeckom ...

K týmto úspechom, vďaka svojim viac ako dvadsaťročným skúsenostiam, má firma všetky predpoklady, pretože filozofia ich činnosti je nekompromisne daná:

  • Najvyššia kvalita ponúkaných služieb a spokojnosť zákazníkov
  • Vlastný team odborných a bezúhonných pracovníkov
  • Veľmi kvalitné a účinné strojové a zabezpečovacie vybavenie
  • Zo zásady používa iba špičkové značkové čistiace prostriedky
  • Flexibilné zavádzania najnovších metód a účinnejších prípravkov do upratovacej činnosti
  • Komplexná ponuka upratovacích služieb

čistenie podláh
Čistenie podláh a podlahových krytín

Komplexné vyčistenie podláh a podlahových krytín


A práve komplexnosť ponúkaných služieb je veľmi kladným a silným argumentom pre zákazníkov tejto upratovacej spoločnosti. Ako jeden z mnohých príkladov určite zaujme fakt, že okrem tu už zmieňovaného hĺbkového čistenia kobercov, upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka svojim klientom rovnako potrebnú a tiež stále častejšie využívanú činnosť, a to strojové generálne vyčistenie akéhokoľvek druhu podlahy. Aj tu má táto spoločnosť dokonale prepracovanú technológiu, kedy za pomoci veľmi kvalitného a výkonného strojového vybavenia dokáže dokonale vyčistiť akýkoľvek znečistený druh podlahy, či už sa jedná o podlahu betónovú, liatu, plávajúcu, drevenú, kamennú alebo pokrytú linoleom či marmoleom. Pre dosiahnutie najvyššej kvality je samozrejmosťou použitie najúčinnejšej značkovej kozmetiky a chémie. Navyše táto firma svojmu klientovi celkom iste odporučí tzv. zakonzervovanie nanesením fluatácie, čo je vlastne nanesenie priemyselného polyméru alebo laicky povedané voskovanie podlahy kvalitným nemeckým voskom PKD, ktorý výrazným spôsobom predlžuje životnosť každej podlahy, docieli sa mierny proti sklz a podstatne zjednoduší a zlepší údržbu takto ošetrených podlahových plôch.

Prípadní záujemcovia o podrobnejšie informácie, neváhajte kontaktovať túto upratovaciu firmu na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk.utorok 21. júla 2015

Hĺbkové čistenie kobercov

Prevažná väčšina upratovacích firiem ponúka svojim zákazníkom veľmi potrebnú službu - čistenie kobercov a čalúnenia. Keď sa rozhliadneme okolo seba, vidíme obrovské možnosti, ktorými môžu upratovacie firmy svojich zákazníkov zaujať. Ľudia dnešnej doby logicky uprednostňujú okolo seba prostredie, ktoré odráža možnosti a potreby súčasnosti - luxus, reprezentatívne podmienky v zamestnaní, ale aj kultúrne prostredie pre relax a oddych alebo aj pohodlie pri riešení našich každodenných bežných záležitostí, či už sa jedná o nákupy alebo návštevu zdravotníckych zariadení.

Ide pritom o veľmi rozľahlé plochy, ktorým je potrebné venovať prvoradú pozornosť z hľadiska čistoty a údržby. Pretože toto kritérium je základným kameňom ľudskej dôvery v daný objekt a je jedno, či sa jedná o firmu, obchodné či odpočinkové centrum, posilovňu, reštauráciu alebo historickú pamiatku.

čistenie kobercov
Čistenie kobercov


Upratovacích firiem na našom trhu je veľmi veľa - ako sa teda orientovať, ktorú si vybrať a ktorá dokáže splniť moje požiadavky? Spravidla rozhodujú dve kritériá, a to cena a kvalita. Ale aj tu je potreba pouvažovať, či len nízka cena prinesie aj žiadanú kvalitu. Z môjho pohľadu jednoznačne vyhráva kritérium kvality, pretože kvalitné čistenie a údržba mi jednoznačne predĺži životnosť a funkčnosť (v tomto prípade) koberca a čalúnenia. A tu dochádza k zlomu, pretože výber upratovacej firmy sa razantne zníži ...

Ale buďme konkrétnejší - prevažná väčšina týchto firiem ponúka pomerne rýchlu, podotýkam, aj lacnejšiu technológiu čistenia kobercov, a to metódu EXTRAKČNÚ. Z hľadiska kvality je však táto metóda úplne nevyhovujúca, pretože obyčajné vnesenie chemikálie do čisteného koberca či čalúnenia, a jej následné nevýkonné odsatie zanecháva nielen špinavé škvrny, ale nemôže tu byť ani reči o riadnej dezinfekcii a o predĺžení životnosti už vôbec nie.

Medzi niekoľko málo upratovacích firiem, ktoré túto metódu už dávno zavrhli, patrí skúsená firma s veľmi vysokými nárokmi na kvalitu: A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Strojové hĺbkové čistenie kobercov a čistenie čalúneniaUpratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka svojim klientom vysoko kvalitnú a účinnú technológiu čistenia kobercov a čalúnenia, a to v podobe strojového hĺbkového čistenia. Jedná sa o špičkovú metódu, ktorá dokonale odstráni všetky nečistoty z akokoľvek špinavých kobercov a čalúnenia. Využíva na to veľmi výkonné strojové vybavenie za použitia špičkovej značkovej kozmetiky Bosch RTS. Táto kombinácia účinného a zároveň šetrného vnesenia značkovej chemickej kozmetiky pomocou silného kotúčového stroja s rotačnými kefami, a to až do istej štruktúry koberca, a potom následné odsatie nabalenej špiny v kozmetike Bosch RTS skutočne výkonnými trojmotorovými vysávačmi, spoľahlivo zaistí dokonale kvalitný výsledok nielen čistenia, ale aj dezinfekcie a predĺženia životnosti kobercov a čalúnení. Táto spoločnosť má metódu strojového hĺbkového čistenia kobercov a čalúnenia tak technologicky prepracovanú, že s čistým svedomím sebaisto prehlasuje, že nikto nedokáže vyčistiť koberec a čalúnenie lepšie ako oni.

Táto technológia nachádza veľké uplatnenie nielen v centrách, kde denne prejde obrovské množstvo ľudí, ale určite aj u majiteľov rodinných domov a bytov.

Túto progresívnu metódu čistenia svojím prípadným zákazníkom radi podrobne vysvetlia na e-mailovej adrese: centrala@a-servislipka.sk